Henkilötietojen käsittely

Hakemusmenettelyn yhteydessä säätiölle tulee henkilötietoja hakijoista, hakijayhteisöistä sekä yhteyshenkilöistä. Pidämme annetuista henkilötiedoista asianmukaista huolta.

Käsittelemme annettuja henkilötietoja apurahan tai avustuksen myöntämiseen liittyvissä tarkoituksissa. Kyse on apurahahakemuksissa tai niiden liitteissä olevista tiedoista.

Hakemuslomakkeilla ei ole sallittua lähettää alle 16-vuotiaiden henkilöiden tietoja. Henkilötietoja käsitellään säätiön hallinnon ja mahdollisesti valittujen henkilötietojen käsittelijöiden toimesta suojatuissa tietoturvallisissa järjestelmissä.

Tutustu tarkemmin rekisteri- ja tietosuojaselosteeseen.

Valitusoikeus
Mikäli katsot, että sinua koskevien tietojen käsittelyssä rikotaan henkilötietojen käsittelystä annettuja lakeja tai asetuksia, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyssä
Juha Niemelä, poppankkisaatio@gmail.com